Leestip van de dag – donderdag 29 september 2016

De Langste Eettafel tijdens eggsWeek van
de Verbondenheid

De Week van de Verbondenheid, met als klapstuk De Langste Eettafel in het Vlaams parlement, focust dit jaar op de eenzaamheid van migranten.

Van donderdag 29 september tot zondag 9 oktober organiseren Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam de Week van de Verbondenheid. De initiatiefnemers gaan de strijd aan met vereenzaming door in te zetten op menselijk contact. Centraal staat de Langste Eettafel, waarbij mensen doorheen heel Vlaanderen samen aan tafel schuiven en een maaltijd delen. Het thema van de editie 2016 luidt: Migratie en eenzaamheid. Feestelijke afsluiter wordt de Langste Eettafel in het Vlaams parlement op maandag 10 oktober. Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans schuift alvast aan.

Sociale en emotionele eenzaamheid

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bond zonder Naam toont aan dat eenzaamheid een groot probleem is. Maar liefst 1 op 4 landgenoten voelt zich sociaal eenzaam en 1 op 5 voelt zich emotioneel eenzaam. Eenzaamheid kan een allesverlammende impact hebben. De mens is een sociaal wezen. Niet toevallig blijkt dat eenzame mensen beduidend meer fysische, psychische en medische klachten hebben, weet Dirk Masquillier, voorzitter van de sector Samenlevingsopbouw.

Zorgzame buurt

Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw willen burgers, buren, vrienden, familie en collega’s stimuleren om meer aandacht te hebben voor eenzaamheid in de eigen omgeving. We geloven in de kracht van zorgzame buurten en projecten die mensen samenbrengen, zegt Masquillier.

Daarom willen we verbondenheid tussen mensen versterken en tegelijk aangeven dat je de handen in elkaar moet slaan om eenzaamheid te bestrijden.

Eenzaamheid en migratie

Het centrale thema van deze editie is: Eenzaamheid en migratie. Dat is niet toevallig want uit onderzoek blijkt dat veel nieuwkomers in België snel vereenzamen. Een nieuw netwerk uitbouwen is niet evident, zeker niet wanneer taal een extra barrière vormt. Voor sommigen gaat vrienden maken heel gemakkelijk, zegt Anniek Gavriilakis, directeur van Bond zonder Naam. Zij spreken Engels of Frans, en hebben soms al een ver familielid of een buur die al iets langer in België woont. Maar voor de meeste vluchtelingen die de afgelopen jaren bij ons aankwamen, loopt het veel moeizamer om een netwerk uit te bouwen. Inburgeren gaat gemakkelijker als je welkom bent en mensen uit je buurt je ondersteunen.

De langste eettafel

Om deze problematiek het hoofd te bieden, roept de Week van de Verbondenheid op tot meer samenhorigheid. De organisatoren onderstrepen het belang van menselijk contact in de strijd tegen vereenzaming. Met de Langste Eettafel worden mensen aangemoedigd om samen aan tafel te schuiven en een maaltijd te delen. Maar anderen verbindende activiteiten zijn ook mogelijk. We sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en steden of gemeenten om die week tal van activiteiten te organiseren die mensen samen brengen zoals wandelingen of workshops, besluit Gavriilakis.

Vlaams parlement

Op maandag 10 oktober sluit de Week van de Verbondenheid af met een eettafel in het Vlaams parlement. Parlementairen krijgen de kans om met nieuwkomers te tafelen en in gesprek te gaan. Parlementsvoorzitter Jan Peumans, Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans en al heel wat parlementsleden hebben al toegezegd.

Meer info en campagnemateriaal: klik hier.

Bron: Kerknet.be

de%20langste%20tafel