Leestip van de dag – donderdag 30 november 2017

‘Gods Woord is enorm krachtig’

N.a.v. de Dag van het Woord (1ste adventszondag, 3 december) sprak Tertio met Stijn Van den Bossche van de Interdiocesane Commissie voor Catechese.

Op 3 december, de eerste zondag van de advent, vindt de Dag van het Woord plaats. Aan het slot van het Jaar van de Barmhartigheid had paus Franciscus in zijn apostolische brief Misericordia et Misera voor een dergelijk initiatief opgeroepen. Thema is een catechetische benadering van de Schrift, met als uitgangspunt de bevoorrechte toegang die de Bijbel biedt tot God, zegt Stijn Van den Bossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC), daarover in een interview met Frederique Vanneuville in Tertio nr. 929 van morge woensdag 29 november 2017.

De bisschoppen van ons land achten het begin van de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis – de viering van de menswording van het Woord – een geknipt moment voor dit initiatief. Jezus is bij uitstek degene die naar God luistert en zo in heel zijn wezen Woord wordt en is. Je kan ons geloof samenvatten als ‘luisteren naar God’. Roeping is het sleutelwoord, zegt Van den Bossche. De bereidheid in de luisterpositie te gaan staan, vindt hij doorslaggevend. Niet alleen moeten we de Schrift ondervragen, we moeten ons ook laten ondervragen door de Schrift. En dan vooral niet toegeven aan de verleiding die passages te schrappen waarbij we als moderne mensen spontaan de wenkbrauwen fronsen. De resolute wijze waarop bijvoorbeeld in de parabel de vijf dienstmaagden buitengesloten worden omdat ze geen olie hebben voor hun lampen, is verre van sympathiek. Ook de anti-joodse passages in het Johannesevangelie klinken erg ongemakkelijk. En het antwoord van de twaalfjarige Jezus die ‘in het huis van zijn Vader moest zijn’, kan als arrogantie van een eigenzinnige puber worden bestempeld.

Door je te laten bevragen door dergelijke harde of tegendraadse passages, kan je gaandeweg toch ondervinden dat God je zelfs daardoorheen aanspreekt, onderstreept Stijn Van den Bossche. Durf je daarom over te geven aan de tekst die de liturgie je die dag voorschotelt, zonder alleen aandacht te hebben voor wat op dat moment in het verlengde ligt van wat je zelf wil of nodig denkt te hebben.   

Bron: Kerknet.be