Leestip van de dag – donderdag 8 aug 2019

‘Jezus reikt altijd de hand’

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 7 augustus 2019 sprak paus Franciscus over het verhaal van Petrus en Johannes in de tempel.

Geliefde broers en zussen, goedendag!
In de Handelingen der Apostelen wordt de verkondiging van het Evangelie niet alleen toevertrouwd aan woorden, maar ook aan concrete daden die getuigen van de waarheid van de boodschap. Het gaat over wonderbare tekenen (Hnd 2,43) die door de apostelen werden verricht ter bevestiging van hun woord en als aanduiding dat zij in naam van Christus optreden. Zo gebeurt het dat de apostelen bemiddelen en dat Christus werkt, de Heer werkte met hen mee (Mc 16,20). De vele tekenen en wonderdaden die de apostelen hebben gedaan waren eigenlijk openbaring van de godheid van Jezus.

Lees verder …