Leestip van de dag – donderdag 9 februari 2017

Paus en de veertigdagentijd:
vergeet de armen niet !

Paus Franciscus nodigt in zijn boodschap voor de veertigdagentijd alle katholieken uit niet onverschillig te blijven voor de tragedies van het lijden.

In zijn boodschap voor de komende veertigdagentijd, die op Aswoensdag (1 maart) van start gaat, vraagt paus Franciscus om de tragedies van het lijden niet te vergeten. Centraal staat de parabel van Lazarus en de rijke man. De gelijkenis moet ons een sleutel geven om te beseffen wat wij moeten doen om het geluk en het eeuwige leven te bereiken. De paus vraagt dat we de arme die we voor onze deur aantreffen niet als een lastige hindernis zouden beschouwen. De confrontatie moet juist een oproep zijn om ons eigen leven te veranderen.

De eerste oproep van deze parabel is die om de deur van ons hart te openen. Elke mens is een geschenk, zowel onze buur als de onbekende arme. De veertigdagentijd is een bij uitstek geschikte gelegenheid om de mens die ons tegemoet komt op te nemen en hem respect en liefde te geven. Maar de parabel van de arme Lazarus en de rijke maakt ons ook duidelijk hoe onze blik wordt beperkt door de liefde voor geld, ijdelheid en trots.

De rijke ziet de arme man niet die honger lijdt, die bedekt is
met zweren en die vernederd uitgestrekt ligt op de grond.

Paus Franciscus schrijft dat de veertigdagentijd een oproep tot bekering is door middel van vasten, gebed en het geven van aalmoezen. Daarbij wordt de christen geroepen om met heel zijn hart terug te keren naar God en wordt hij uitgedaagd geen genoegen te nemen met een middelmatig leven. Het begin van de veertigdagentijd is een kans om terug te keren naar nederigheid. Daarbij herinnert hij aan de woorden die de priester uitspreekt bij het uitdelen van een assekruisje: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Paus Franciscus, die ook nog oproept tot steun voor de vastencampagnes, besluit: Moge de Heilige Geest ons helpen om ons pad van ware bekering te voltooien opdat wij het Woord van God zouden herontdekken, gezuiverd worden van de zonde die ons verblindt en Christus zouden dienen die aanwezig is in onze noodlijdende broeders.

° ​Lees de integrale tekst van de boodschap van paus Franciscus ter gelegenheid van de veertigdagentijd.

Bron: Kathpress.at / Catholic World News / Radio Vaticana / Kerknet.be