Leestip van de dag – maandag 11 september 2017

Volg Christus met al uw kracht en heel uw hart !

Paus Franciscus heeft op de vierde dag van zijn bezoek aan Colombia een begeesterende homilie gehouden voor meer geloofsijver en evangelische moed.

Het christendom gaat niet over het naleven van wetten en voorschriften, maar wel over de manier waarop je de essentiële waarden van het geloof beleeft. Dat vertelde paus Franciscus zaterdag tijdens een eucharistieviering met naar schatting een miljoen mensen in Medellín, de stad waar in 1968 de legendarische CELAM-bijeenkomst met bisschoppen uit heel Latijns-Amerika plaatsvond. De kerkleiders spraken er destijds een voorkeursoptie uit voor de armen. Zij engageerden zich toen ervoor zich in te zetten voor de rechten van de armen en onderdrukten. Ook vandaag nog, zo stelde de paus, worden wij uitgedaagd om moderne antwoorden te vinden om de honger en dorst naar gerechtigheid te stillen.

“Wees niet bang voor vernieuwing en zet u in
voor het einde van geweld, verzoening en vrede.”

Franciscus drukte zijn toehoorders op het hart dat Jezus ons heeft geleerd dat onze relatie met God niet uit het naleven van regels of wetten bestaat. Wij zijn al evenmin christen louter omdat wij zijn gedoopt. Geloven bestaat erin dat wij ons voortdurend richten op Christus, de levende, vriendelijke en actieve aanwezigheid van de Heer ervaren en ons telkens weer laten omvormen door Zijn Woord.

Medellín, op zo’n 250 kilometer ten noordwesten van Bogotá, is met zijn 2,5 miljoen inwoners  de tweede grootste stad van Colombia. Ooit was het de thuisbasis van de drugsbaron Pablo Escobar. Franciscus gaf in zijn homilie commentaar op een pericoop uit het Lucasevangelie, waarin de farizeeën kritiek leveren op de leerlingen van Jezus omdat zij tarwe eten op een sabbat. Franciscus waarschuwde ervoor om niet zoals de farizeeën te worden door vast te houden aan een bepaalde stijl of bepaalde praktijken. De vrijheid van Jezus staat in schril contrast met die van de wetgeleerden van zijn tijd, die verlamd werden door een strikte interpretatie en naleving van de wet. De Kerk is ons bezit niet en iedereen is er welkom om er zich geestelijk te voeden, iedereen is uitgenodigd. De kerk moet zich voortdurend hervormen. Wees niet bang om te vernieuwen. Maar vernieuwing vereist opoffering en moed, maar slechts om beter gehoor te geven aan de oproep van God.

Na de eucharistieviering bezocht de paus een tehuis voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld, dat door het aartsbisdom van Medellín werd opgericht en beheerd. Later volgde nog een ontmoeting met 12.000 priesters, religieuzen, seminaristen en hun families. Gisteren, zondag, bezocht hij Cartagena om daarna terug te keren naar Rome.

Bron:  SIR / I.Media / NCR / Kerknet.be