Leestip van de dag – maandag 13 november 2017

8 tips om te leren uitkomen
voor je geloof

Iedere gedoopte is geroepen om getuige te zijn van Jezus’ evangelie. Maar hoe overwin je koudwatervrees en wat zeg je? Ontdek het met deze 8 tips.

Auteur: Lieve Wouters

  1. Ben je bang om uit te komen voor je geloof omdat de omgeving spottend zou kunnen reageren? Wees gerust, een geloofwaardig getuigenis roept veeleer bewondering op dan spot.
  2. Wees allereerst een voorbeeld van wat je gelooft. Laat door je omgang met mensen zien dat God van iedereen houdt, en in het bijzonder van mensen die in een zwakke positie staan.
  3. Doe niet mee met onrecht, maar probeer negatieve spiralen te doorbreken waar je kan. Jouw respect voor mensen zal anderen leren om op hun beurt ook jou te respecteren.
  4. Getuigen over je geloof, wil niet zeggen dat je anderen jouw visie moet opdringen. Hoe kan je nu door hen aanvaard worden als je hen niet aanvaardt zoals ze zijn? Spreek dus over jezelf: vertel hoe God jou doet groeien als mens en als christen en hoe heerlijk het is om dat samen met anderen te beleven.
  5. Neemt iemand aanstoot aan je nederige en eerlijke getuigenis? Laat je niet verontrusten. Doe er wijs het zwijgen toe. Mensen van wie het hart verhard is, kunnen je niet begrijpen. Niemand is verplicht om te geloven wat jij gelooft. Maar jij bent evenmin verplicht om kritiekloos mee te gaan in de opvattingen van anderen.
  6. Wekt je getuigenis oprechte belangstelling op, dan komen er misschien vragen waarop je niet meteen een antwoord weet. Over het lijden in de wereld, bijvoorbeeld. Of over geloof en wetenschap. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. Geloven is iets anders dan kennen of weten. Je voelt gewoon dat Gods liefdeskracht in jou werkt. Je gelooft dat Hij je niet in de steek laat. Uit dat vertrouwen put je kracht, wat er ook gebeurt.
  7. Hoed je ervoor te gaan moraliseren. Als het christelijk geloof herleid wordt tot een geheel van regels, hoe zinvol die op zich ook zijn, verliest het zijn aantrekkingskracht. Het christendom heeft geen monopolie op solidariteit of respect voor het leven.
  8. Het geloof in een Bijbelse God uitleggen in de hedendaagse samenleving, is niet makkelijk. Onze cultuur stelt ratio en zelfbeschikking centraal, terwijl het eigene van het Bijbelse geloof nu juist is dat God het initiatief neemt. Hij leidt ons weg uit al wat vanzelfsprekend is. Geloven is genade. Het is niet iedereen gegeven, maar het kan iedereen overkomen die zich ervoor openstelt. Bid voor jezelf en voor de mensen om je heen, dat ze God (steeds beter) mogen leren kennen.

Bron: Kerknet.be