Leestip van de dag – maandag 14 okt 2019

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven van deze maand oktober.

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.” (2 Timoteüs 1, 14)

De apostel Paulus schrijft hier aan Timoteüs. Hij noemt hem zijn “geliefd kind”, want samen met hem heeft hij het Evangelie verkondigd en aan hem heeft hij de gemeenschap in Efeze toevertrouwd. Paulus voelt de dood naderbij komen en moedigt hem aan om door te gaan als leidsman van de gemeenschap. Timoteüs heeft een ‘kostbaar goed’ ontvangen, namelijk het christelijk geloof zoals de apostelen dat hebben doorgegeven. En hij is er verantwoordelijk voor om dat door te geven aan de volgende generaties: “Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”

Via het getuigenis van Paulus en Timoteüs en hun opvolgers is de boodschap van het Evangelie ook tot ons gekomen. Op dezelfde manier heeft iedere christen een ‘zending’ in zijn eigen sociale en religieuze gemeenschap. Dat kan van alles betekenen: werken aan eenheid binnen het gezin, aandacht geven aan jonge mensen, plichtsbesef op het werk, inzet in de politiek, zorg voor zwakke mensen, studie of artistiek werk, of een toewijding van heel je leven aan God ten dienste van de naasten. “Iedere man en vrouw is zelf een zending”, zei paus Franciscus vorig jaar tot jongeren.

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”

Iedere christen is een ‘tempel’ van de Heilige Geest. De Geest maakt het mogelijk om de ‘kostbaarheden’ die ons zijn toevertrouwd te ontdekken en te behoeden, ze te laten groeien en ten dienste te stellen van iedereen. De eerste van deze ‘kostbaarheden’ is het geloof in Jezus. Dat geloof komt tot leven en wordt gevoed door het gebed. Vervolgens kunnen wij deze ‘kostbaarheid’ aan anderen doorgeven.

Een pasgewijde Braziliaanse priester vertelt: “Ik voel me verantwoordelijk om het christelijk geloof door te geven in trouw aan het Evangelie. Maar ik wil graag dat iedereen zich in de parochie opgenomen voelt. Daarom heb ik het idee opgevat dat de misviering feestelijker zou kunnen zijn door gebruik te maken van muziekinstrumenten die typisch zijn voor de plaatselijke cultuur. Dat is een grote uitdaging, maar iedereen wordt er blij van. In plaats van de gemeenschap te verdelen worden we erdoor bij elkaar gebracht in het geloof in God.”

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”

Een ander kostbaar geschenk dat we van Jezus zelf hebben ontvangen is zijn woord, dat woord van God is. Hij geeft ons zijn woord zodat het in ons vrucht kan dragen. Hij wil in ons leven en in ons handelen. En dat bewerkt altijd een omvorming in ons en in de omgeving rondom ons. Het woord van God is ons voedsel, onze innerlijke leermeester, ons ijkpunt en de gids van ons geweten. Door het woord van God te beleven zullen we zoals Jezus dat heel krachtig uitdrukt (vgl. Mat. 5, 15-16), brandende lampen worden die met hun licht ook anderen kunnen helpen zich te oriënteren en hun weg te vinden.

Letizia Magri