Leestip van de dag – maandag 18 september 2017

De Herberg

Van de hand van Rumi

Onderstaande tekst is van de hand van Rumi, een filosoof en dichter uit de 13e eeuw. Hij was van Perzische afkomst en is een zogeheten soefi-mysticus. Rumi is een van de belangrijkste personen uit de Perzische dichtkunst door zijn religieuze gedichten en teksten die God prijzen. Hij schreef veel over het innerlijk van de mens en zijn verbondenheid met het Al.
Onderstaand gedicht gaat over ‘emoties’ die mensen ondergaan en waar hij over spreekt als geschonken door de hemel als raadgever. Hij roept dan ook op ze van harte welkom te heten.
Graag het woord aan Rumi.

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek …
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extas.

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.