Leestip van de dag – maandag 2 juli 2018

Europese bisschoppenconferenties omarmen sociale media

Op hun jaarlijks congres bespraken de woordvoerders de rol van digitale communicatie. Geert De Kerpel blikt terug op een leerrijke tweedaagse.

De woordvoerders van de verzamelde Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) gaven deze week present in Rome voor hun jaarlijks congres. Thema was dit jaar (digitale) communicatie, en de vraag hoe we de christelijke boodschap het best kunnen verspreiden in de wereld van vandaag.

Een kolfje naar de hand van Geert De Kerpel, als Nederlandstalig woordvoerder van kardinaal De Kesel voor het eerst op het CCEE-congres aanwezig.

De Kerpel: ‘Het was een overvolle maar bijzonder leerrijke tweedaagse. Het was ook verrijkend om in de marge collega’s uit de andere landen te ontmoeten en te horen waar ze mee bezig zijn, en hoe ze dat aanpakken. Het is niet dat we tips & tricks hebben uitgewisseld, maar het was frappant hoe de meer dan 35 landen die vertegenwoordigd waren allemaal voor dezelfde uitdagingen staan. De traditionele structuren (huwelijk, gezin, enz) zijn veel minder sterk aanwezig, en tegelijk heb je de overrompelende evolutie op het vlak van communicatie.’

De meeste aandacht ging naar digitale communicatie, en de mogelijkheid om ook jonge mensen te bereiken via internet en sociale netwerken. ‘Iemand van Google gaf een presentatie waaruit het grote potentieel van digitale media blijkt – nog groter dan we wellicht voor mogelijk achten.

Tegelijk beseffen we maar al te goed
dat ze menselijke relaties in de echte wereld
nooit kunnen vervangen.

En dat technologie nooit een doel op zich mag zijn, maar dat de boodschap centraal moet staan.’

De smartphone als drager

De digitale wereld opent natuurlijk bijzondere mogelijkheden. Zoals in de hele geschiedenis van het christendom moeten we die zo goed mogelijk inzetten, zegt De Kerpel. ‘Christenen hebben van bij hun ontstaan de middelen gebruikt die er waren om de boodschap te verkondigen. Eerst met brieven, later met bijvoorbeeld ook kerken. Die bieden niet alleen vieringen, maar ook boodschappers zoals architectuur, glasramen en kunst… Het digitale kan veel verenigen. Virtuele rondleidingen zijn maar één voorbeeld.’

Niet papier maar de smartphone is de informatiedrager van de toekomst. Sneller, maar ook vluchtiger.

De Kerpel: ‘Een expert zei: als een internetpagina of boodschap niet binnen de 3 seconden op het scherm verschijnt – door een trage download of zo – is de helft van de lezers alweer weg. We leerden ook dat beeld en video almaar belangrijker zullen worden. Dat stelt als kerk, en in uitbreiding alle media, voor grote uitdagingen.’

Professionele persdienst

Het Vaticaan zelf is alvast mee met zijn tijd, konden de deelnemers aan het congres met eigen ogen vaststellen. De Kerpel: ‘We bezochten ook de persdienst van het Vaticaan. Professioneel! Daar werken mensen met visie, professionals die de polsslag van de digitale wereld voelen, maar die altijd communiceren in functie van de boodschap.

We kregen een overzicht van het sociale mediaplan
tijdens de Jongerensynode in oktober.

Daarbij worden verschillende digitale mogelijkheden verenigd. Ik ben enthousiast, ja, maar zonder ermee te dwepen. Het houdt ons wel een spiegel voor – ik draag dit dan ook mee naar onze eigen bisschoppenconferentie.’

De deelnemers aan de conferentie ontmoetten ook de paus en diens woordvoerder, Greg Burke.

Volgend jaar blazen de woordvoerders van de Europese Bisschoppenconferenties verzamelen in Malta.

Bron: Kerknet.be