Leestip van de dag – maandag 2 sept 2019

“Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

“Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.” (1Tes. 5,11)

Dit schrijft de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica, een gemeenschap die door hem was gesticht. Hij kan niet naar hen terugkeren vanwege allerlei ernstige problemen en vervolgingen. Maar via zijn brieven blijft hij hen vergezellen. Hij prijst hen vanwege hun constante volharding in het geloof. Ze zijn voorbeeldige getuigen geworden!

Paulus kent de grote onzekerheden van deze gemeenschap en hun levensvragen: wat wacht ons na de dood? Als de Heer al gauw terugkomt, hoe kunnen we ons dan goed voorbereiden op zijn definitieve komst? Paulus antwoordt niet met voorschriften die moeten worden toegepast, maar belijdt opnieuw zijn geloof: Jezus heeft zijn leven gegeven uit liefde voor de hele mensheid. Hij is verrezen en heeft voor alle mensen de weg naar het Leven geopend.

Om zich op zijn komst voor te bereiden, raadt Paulus hen aan om het leven van alledag te leven volgens het Evangelie: doorgaan met eerlijk werken en een broederlijke gemeenschap op te bouwen: “Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld”, zo schrijft hij.

Paulus heeft dat aan den lijve ondervonden: het Evangelie brengt de goedheid die God als een zaadje in het menselijk hart heeft gelegd tot bloei. In de persoonlijke ontmoeting met de liefde van God en in de wederzijdse liefde komt die goedheid tot ontwikkeling. We leren dan elkaars lasten te dragen en elkaar te bemoedigen. Het slechte zaad van onverschilligheid, isolement en conflicten sterft dan af.

Het is een eenvoudig Woord dat iedereen kan begrijpen, maar dat persoonlijke en sociale contacten totaal kan veranderen.

De Afrikaanse Bantoe kennen het zogeheten Ubuntu-principe, dat benadrukt hoe belangrijk gemeenschap is. Het komt hier op neer: “Ik ben wat ik ben door wat we allemaal zijn.”

Dat was de leidende gedachte achter de politiek in Zuid-Afrika van Nelson Mandela. Hij zei: “Ubuntu wil niet zeggen dat je niet aan jezelf mag denken, maar dat je je de vraag moet stellen: ‘Wil ik de gemeenschap rondom mij helpen?’” [1] Zijn consequent en moedig handelen hebben tot een ommekeer geleid in zijn land.

“Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.”

Hoe kunnen we dit Woord beleven? Door te groeien in de wederzijdse liefde. Hoe? Laten we ons erop toeleggen om overal binnen onze familie, op ons werk, in onze kerkelijke gemeenschappen, enz. meer liefde te hebben, en onze middelmatigheid en al of niet verborgen egoïsme te overwinnen. Onze liefde kan misschien groeien door meer verdraagzaamheid en begrip op te brengen, door meer open te staan en geduld te hebben, door meer beschikbaar te zijn om te helpen, door barmhartiger te zijn als we zien of denken dat de ander tekortschiet, door meer bereid te zijn onze bezittingen te delen, enz. Allemaal manieren om dit Woord te beleven.

De gevolgen zullen niet uitblijven. Als de liefde onder elkaar groeit zal de warmte ervan uitstralen naar iedereen. Ook naar wie kritisch staat ten opzichte van het geloof. Liefde trekt aan. En misschien zullen velen, bijna zonder het te merken, zich deel voelen van één en dezelfde familie.

“Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.”

In de Italiaanse stad Palermo is een groep artsen, specialisten, psychologen en verpleegkundigen die, aangespoord door het Evangelie, mensen helpen die niet kunnen voldoen aan de eigen zorgbehoefte; sommigen met een heel ernstige ziekte, anderen met een gok- of internet­verslaving. Via Whatsapp houden ze elkaar op de hoogte en vragen ze elkaar om raad. Een intensief contact is gegroeid met een groep Ghanese vluchtelingen die adventist zijn. “Het is voor ons een vreugde hen te helpen als broers en zusters, kinderen van de ene Vader.”

Letizia Magri

[1] Uit: “Experience Ubuntu”, interview van Tim Modise, 24 mei 2006.