Leestip van de dag – maandag 22 augustus 2016

On the Wayclock-tower-143224_640

De Amerikaanse lutheranen spreken hun verlangen en engagement uit voor de hereniging van alle christelijke Kerken.

De Amerikaanse lutheranen hebben op hun congres in New Orleans de verklaring On the Way goed. Daarin worden de overeenkomsten met de katholieke Kerk erkend en wordt benadrukt dat de weg naar eenheid van de christenen is ingeslagen. De verklaring komt er 500 jaar nadat kerkhervormer Martin Luther zijn 95 thesen over de wantoestanden in de katholieke Kerk op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde.

Bisschop Elizabeth A. Eaton, de voorzitster van de Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), bestempelt de verklaring van de Amerikaanse lutheranen als historisch: Wij beklemtonen niet alleen dat wij meer eenheid willen met de katholieke Kerk, maar spreken ook ons engagement uit voor eenheid met alle christenen.

On the Way geeft onder meer een opsomming van 32 punten waarover katholieken en lutheranen niet langer verdeeld zijn. Die hebben onder meer betrekking op de opvattingen over de kerk, het kerkelijke ambt en de eucharistie. Volgens bisschop Eaton werd de tekst opgesteld in nauw overleg met de commissie voor oecumene en interreligieuze dialoog van de Amerikaanse bisschoppen. Maar On the Way bevat ook een opsomming van de punten waarover wij nog verdeeld zijn en geeft een overzicht van de volgende stappen om die verdeeldheid te overwinnen.

Bisschop Elizabeth A. Eaton beklemtoont nogmaals het belang van de gemeenschappelijke verklaring van Augsburg uit 1999, die de eeuwenlange verdeeldheid van de katholieke en lutherse kerk over de rechtvaardigingsleer van Luther beëindigde.

Bron: ELCA / National Catholic Reporter / Kerknet.be