Leestip van de dag – maandag 24 dec 2018

Kerstmis verliezen om het te herontdekken

Christophe Herinckx maakt in het weekblad Dimanche duidelijk dat christenen niet mogen rouwen om het verlies van het monopolie van Kerstmis.

Christophe Herinckx van de Sint-Paulusstichting schrijft in Dimanche (het Franstalige Kerk & Leven) dat de voorbereiding op het kerstfeest opnieuw duidelijk gemaakt dat Kerstmis niet langer het privilege van de christenen is. Als praktiserende gelovigen of mensen die aan de geest van Kerstmis zijn gehecht, kunnen wij dat betreuren. Maar het is een onmiskenbaar feit dat christenen niet langer het monopolie van het feest van Kerstmis bezitten. Secularisatie en pluralisme hebben sporen nagelaten. Daardoor gaat de situatie van christenen in onze samenleving almaar sterker lijken op die van de eerste christelijke gemeenschappen in het Romeinse Rijk, toen christenen een minderheid vormden die ook nog eens werd vervolgd. Christenen zien hun aantal steeds sterker dalen. Almaar nadrukkelijker worden wij een levensbeschouwelijke minderheid.

Maar, stelt Herinckx tegelijk vast, er zijn ook opvallende verschillen met die vroege Kerk. Vandaag leven wij in een cultuur die door en door, en veel sterker dan wij beseffen, door het christendom is gevormd. Rondom ons zien wij de evangelische waarden weerspiegeld, ook vaak waar wij dat allerminst verwachten, zoals duidelijk wordt bij de vele solidariteitsacties en liefdadigheidswerken die vaak niet langer christelijk zijn.

Als wij Kerstmis zo solidair kunnen beleven zonder verwijzing naar God, dan kan dat de vraag oproepen waartoe het christendom nog dient. Misschien ligt de meerwaarde in de spiritualiteit die wij inbrengen of de extra dimensie die wij aan onze liefde en solidariteit voor onze naaste geven. Christenen zijn geroepen om het zout der aarde te zijn. Als christen worden wij uitgedaagd om de liefde van God, de aanwezigheid van God in het kleine kind in de kribbe, dat onze armoede en kwetsbaarheid, maar ook onze vreugde deelt, tot uitdrukking te brengen.

Bron: Dimanche / Kerknet.be