Leestip van de dag – maandag 25 juli 2016

Bid voor de wereldrosary-1211064_640

Laat ons bidden …

God,
wij zijn en voelen ons verbonden met U. U bent de Eeuwige, het Licht, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. U maakte Uzelf aan Mozes bekend als een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten uw liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En Jezus hield de mensen voor: ‘Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ Daarom roept U ons op: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Heer onze God, we voelen ons soms zo machteloos, nu we de macht van het kwaad zo concreet ervaren in alles wat we horen en zien en persoonlijk ervaren als we kijken naar de wandaden van extremisten vol haat en fanatisme in. We voelen ons zo machteloos. Istanbul, Ankara, Aleppo, Syrië, Bagdad, Irak, Pakistan, Afganistan, Madrid, Londen, Brussel, Parijs en al die andere plekken niet genoemd. We kunnen zo weinig doen. En, eerlijk is eerlijk, we leven ook weer zo gemakkelijk aan het onnoemelijke leed door, dat over zovele mensen in de wereld wordt uitgestort. En soms vragen we ons vertwijfeld af: Waarom, Heer, bent U zo ver en verbergt U zich in tijden van nood ?
Toch: U bent een God die gebeden verhoord. Ook als we vol met vragen zitten. Ook als we machteloos moeten toezien hoe in de naam van God dood en verderf gezaaid wordt onder iedereen die niet dezelfde overtuiging heeft als de extremisten van IS en aanverwante organisaties die over heel de wereld actief zijn. Daarom bidden we tot U en ontsteken een kaars waarvan wij het Licht van Liefde en Vrede mogen ervaren en geven wij dit aan elkaar door.
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Amen.

Met dank aan Dick Vrijburg