Leestip van de dag – maandag 26 september 2016

Bisschop vraagt vergiffenis voor verbranding van katharen

Bisschop Jean-Marc Eychenne wil met een stille tocht en een verzoeningsdienst op 16 oktober vergiffenis vragen voor de verbranding van de Katharen.

Bisschop Jean-Marc Eychenne van Pamiers (-Couserans-Mirepoix) zal op 16 oktober voorghaan in een verzoeningsdienst in de parochie van Montségur, in de buurt van Foix. Volgens Edouard de Laportalière, de woordvoerder van het bisdom, wil de bisschop daarin om vergeving vragen voor de verbranding van katharen na de inname van het kasteel va Montségur in 1244. Voor de herdenking van de gebeurtenissen zijn de gemeenschap van Montségur en vertegenwoordigers van de Occitaanse cultuur uitgenodigd.

De bisschop vraagt God tijdens de dienst om vergeving omdat sommige trouwe leden van de Kerk en kerkelijke instellingen toen daden hebben begaan, die strijdig zijn met het evangelie, zegt Edouard de Laportaliere. Christus leerde onze naaste lief te hebben, niet om geweld tegen hem te plegen. Het bisdom van Pamiers onderstreept dat het gaat om een lokaal initiatief van de bisschop, die daarmee gehoor geeft aan de oproep van paus Franciscus voor het Jaar van Barmhartigheid.

Katharen en bisschop als ketters verbrand

Op het programma staan een dienst met een spijtbetuiging en een stille tocht naar de voet van de berg Montségur, die in maart 1244 door de kruisvaarders werd veroverd. Daarna werden de resterende 225 katharen samen met hun bisschop als ketters verbrand, omdat ze weigerden zich tot het katholieke geloof te bekeren. De inname van Montségur, het laatste bolwerk van de katharen in de Pyreneeën, betekende ook het einde van de zogenaamde kruistocht tegen de Albigenzen (1209-1229) in het zuiden van Frankrijk.

Armoedebeweging

De katharen waren de aanhangers van de grootste middeleeuwse sekte, die zich vanaf het midden van de 12de eeuw over zowat geheel West-Europa, vooral in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, verbreidde. Daarvan vormden de Albigenzen in Zuid-Frankrijk de hechtst georganiseerde groep. De katharen beschouwden zich als de erfgenamen van de buitenkerkelijke armoedebeweging, wat zich uitte in een uitermate streng ascetische levensopvatting. Al snel werd de mythe van de katharen aangedikt met onwaarschijnlijke legenden die hen in verband brachten met het esoterisme en de zonnecultus.

Bron: KNA / Kathpress.at / Kerknet.be