Leestip van de dag – maandag 27 aug 2018

God zegt nooit ‘neen’ aan een hart
dat Hem oprecht aanroept

In zijn catechese over de Tien Geboden tijdens de audiëntie van woensdag 22 augustus behandelde paus Franciscus het 2de gebod: eerbied voor Gods naam.

We zetten de catechese over de geboden voort en staan vandaag stil bij het verbod: Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken (Ex 20,7).Terecht lezen we dit woord als een uitnodiging om de naam van God niet te beledigen en te vermijden onterecht gebruik ervan te maken. Die duidelijke betekenis nodigt ons uit dieper in te gaan op deze kostbare woorden om de naam van God niet ijdel, ongepast te gebruiken.

Lees verder …