Leestip van de dag – maandag 27 juni 2016

Paus Franciscus vraagt katholikos Karekin II om zegen

Tijdens de eucharistieviering zondag verzocht paus Franciscus katholikos Karekin II hem en de hele katholieke Kerk te zegenen.

Paus Franciscus heeft gisteren, zondag, de laatste dag van zijn bezoek aan Armenië, de goddelijke liturgie bijgewoond in de stad Etsjmiadzin, het christelijke hart van de natie. De eucharistieviering werd gehouden in de open lucht op een plein bij de Armeens-apostolische kathedraal, de oudste bisschopskerk ter wereld. In de loop van de plechtigheid hield de paus een toespraak, die hij besloot hij met het verzoek aan de Armeens-apostolische patriarch en katholikos Karekin II hem en de gehele katholieke Kerk te zegenen.

Eenheid onder de christenen

Paus Franciscus stelde dat in elke christen het verlangen naar eenheid moet heersen. Eenheid onder de christenen betekent volgens hem niet dat de ene Kerk de andere overheerst of inlijft. Het oecumenische streven is er veeleer op gericht alle gaven die God aan ieder heeft geschonken, te aanvaarden.

Geliefde broeder

Karekin II, de hoogste patriarch en katholikos van Alle Armeniërs, noemde de paus in zijn toespraak zijn geliefde broeder. Hij dankte Franciscus voor zijn inspanningen om namens de heilige Kerk van Christus het Evangelie te verspreiden, Gods schepping te beschermen en de grote uitdagingen van de mensheid aan te gaan.

Goddelijke liturgie

De katholieke Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk zijn officieel nog van elkaar gescheiden. Vandaar dat de paus niet concelebreerde in de eucharistie in de kathedraal van Etsjmiadzin. Franciscus droeg tijdens de goddelijke liturgie, zoals de eucharistie in het christelijke Oosten genoemd wordt, een stola met daarop het wapen van zijn voorganger Benedictus XVI. De viering werd ook bijgewoond door zowel afgevaardigden van andere godsdiensten en etnische minderheden in Armenië als buitenlandse gasten uit Duitsland, Rusland en Polen.

Voorafgaande aan de viering in de kathedraal had de paus de mis opgedragen in de kapel van het apostolische paleis in Etsjmiadzin. Meteen daarna sprak hij in hetzelfde gebouw met veertien katholieke bisschoppen van de Armeense ritus.

Bron: Christian van der Heijden / www.kro-ncrv.nl / Kerknet.be

Katholikos Karekin II en paus Franciscus tijdens de goddelijke liturgie © RadVat

Katholikos Karekin II en paus Franciscus tijdens de goddelijke liturgie © RadVat