Leestip van de dag – maandag 27 november 2017

Paus komt op voor de rechten en
de waardigheid van de migranten

Paus Franciscus looft de creativiteit, het doorzettingsvermogen en de opoffering van ontelbare mensen die hun hart openstellen voor vluchtelingen.

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag (straks op 1 januari 2018) met als titel: Migranten en vluchtelingen, mensen op zoek naar vrede, moedigt paus Franciscus de gelovigen en alle mensen van goede wil aan om met vertrouwen naar de migratiebeweging te kijken. Wij zijn in staat om samen met hen een vreedzame toekomst vorm te geven.

Migranten en vluchtelingen komen niet met lege handen,
maar met moed en gedrevenheid, talenten en verwachtingen
om hun gastlanden te verrijken.

De paus vraagt de gastlanden nog meer inspanningen te doen voor hun integratie. Vele ontheemden, onderstreept hij in zijn boodschap, zijn op de vlucht gejaagd door gewapende conflicten en andere vormen van georganiseerd geweld. Maar vluchtelingen hopen ook op een beter leven en vluchten voor armoede of de gevolgen van de aantasting van het milieu. Paus Franciscus dringt aan op een verantwoorde aanpak van nieuwe complexe situaties van immigratie, ondanks de beperkte middelen.

De paus komt opnieuw resoluut op voor de onaantastbare waardigheid van alle mensen die voor een reëel gevaar vluchten en op zoek zijn naar asiel en veiligheid. Hij breekt een lans voor hun recht op toegang tot onderwijs, op integratie en volledige deelname aan het leven van de samenleving waar zij te gast zijn. Tot slot dringt hij erop aan dat de internationale akkoorden over migratie geïnspireerd zouden worden door mededogen, vooruitziendheid én moed. Politiek mag niet ten prooi vallen aan cynisme of een globalisering van onverschilligheid.

Bron: KNA / Kerknet.be