Leestip van de dag – maandag 28 augustus 2017

Je leven geven

Over hedendaags martelaarschap

“Martelaarschap is vandaag de dag de enige weg om Jezus te volgen.” Dat zei de Italiaanse aartsbisschop Vincenzo Paglia, die eraan toevoegde dat het ook de enige manier is om “werkelijk gezegend” te zijn. Paglia sprak de woorden tijdens de Mis bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van Oscar Romero, van wiens zaligverklaringsproces hij de postulator was. De vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop zou afgelopen 15 augustus honderd jaar zijn geworden.

In eerste instantie kijk je wat vreemd op. Moeten wij als christenen nu allemaal streven naar een einde als dat van Romero ?

Lees meer …

Bron: Katholiek Nieuwsblad