Leestip van de dag – maandag 3 oktober 2016

“Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.” (Sirach 28, 2)

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven van deze maand oktober.

In een maatschappij zoals de onze waarin veel onrecht en geweld voorkomt, is vergeving een moeilijk thema. Hoe kun je iemand vergeven die een gezin heeft verwoest, die vreselijke misdaden heeft begaan of die onze persoonlijke sfeer heeft geraakt, onze carrière heeft geschaad en ons vertrouwen heeft geschokt? De eerste impuls is wraak te nemen: kwaad met kwaad vergelden. Maar zodoende begint een spiraal van haat en agressie waardoor de samenleving kapotgaat, wrok en rancune het leven bitter maken en relaties vergiftigen.

Het Woord van God doorbreekt deze conflictsituaties en geeft een duidelijk antwoord. Maar een dat veel moed vereist: vergeven. De oproep daartoe komt deze keer van een wijze uit het volk van Israël, Sirach. Hij laat zien hoe absurd het is om God vergeving te vragen als iemand op zijn beurt niet weet te vergeven. In een andere oude joodse tekst lezen we: “Aan wie vergeeft God de zonden? Aan wie op zijn beurt weet te vergeven.” (Vgl. Talmud, Megillah 28a.)

Datzelfde heeft Jezus ons geleerd in het gebed dat wij richten tot onze Vader in de hemel: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.”

Chiara Lubich geeft het volgende commentaar bij deze uitnodiging tot vergeving: “Vergeving is niet onrecht toelaten uit angst voor de ander die sterker is. Vergeving is geen zwakte. Vergeving betekent niet luchtig doen over wat ernstig is of goedpraten wat verkeerd is. Vergeving is geen onverschilligheid. Vergeving is een daad van de wil, van bewust kiezen, en dus van innerlijke vrijheid. Het betekent de ander nemen zoals hij is, ondanks het kwaad dat hij ons heeft aangedaan. Vergeving betekent aan degene die jou kwaad heeft gedaan de mogelijkheid bieden van een nieuwe relatie, dus de mogelijkheid voor hem en voor jou om het leven weer op te pakken en naar een toekomst te kijken waarin het kwaad niet het laatste woord heeft. Paulus zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ (Rom. 12, 21). Zo doet God met ons.”

Het Woord van leven kan ons helpen om niet meteen te steigeren en boos te reageren. Het kan ons helpen om onze ‘vijand’ met ‘nieuwe ogen’ te zien en in hem of haar een broer of zus te erkennen. Ook al is zo iemand nog zo slecht, hij of zij heeft een ander nodig die liefde geeft en helpt om te veranderen. Ook dat is een vorm van ‘vergelding’, maar dan uit liefde. Natuurlijk is dat moeilijk. Maar het is het mooie van het christendom: we zijn volgelingen van Jezus die aan een kruis werd gehangen en die zijn Vader om vergeving vroeg voor zijn beulen. Als ook wij zo weten te vergeven en zo beginnen te leven, zullen we een ongekende vrede en vreugde ervaren.

Fabio Ciardi

Bron: Focolare Nederland

 

flower-meadow-1510602_960_720