Leestip van de dag – maandag 30 oktober 2017

Paus Franciscus roept christenen op
om Europa een ziel te geven

Europese christenen zijn volgens paus Franciscus geroepen om het Europese continent zowel een geheugen als een toekomstperspectief te geven.

Paus Franciscus heeft zaterdagavond de 250 deelnemers van het congres (Re)Thinking Europe toegesproken. Vaak, zo zegde hij, wordt er over Europa in cijfers gesproken: over het aantal stemmen bij burgers, over quota bij migranten, of economische indicatoren als het werknemers betreft.  Maar de grootste bijdrage die christenen aan Europa kunnen leveren, is Europa eraan herinneren dat het geen reeks zielloze cijfers is. Christenen moeten Europa een ziel en een geweten geven. Zij kunnen Oude Continent helpen om de waarde van zijn verleden te herontdekken, het huidige te verrijken en te bouwen aan een toekomst van hoop. 

Volgens de paus vereist dat ook dat de religies en levensbeschouwingen een positieve en constructieve rol mmoeten kunnen vervullen in de samenleving en in Europa. Helaas bestaan er nog steeds mensen die vanuit een secularistische mentaliteit die positieve waarde van religie niet waarnemen en godsdienst liever naar  de privésfeer verdringen.

Tijdperk van stilstand

Paus Franciscus onderstreepte het belang van interreligieuze dialoog en stelde nadrukkelijk dat christenen geroepen zijn om confrontaties te overwinnen en de politieke dialoog te bevorderen.  Hij vindt dat het huidige Europa aan een soort geheugenverlies lijdt, omdat het de waarden die in de jaren 1960 de basis ervoor vormden vergeten heeft.  Dat droeg ertoe bij dat Europa ter plaatse blijft trappelen. Europa dreigt zijn traditie te verraden en zelf het recht om geboren te worden lijkt er vandaag te veel aan. Europese jongeren dreigen zowel zonder hun wortels als zonder perspectief op te groeien. Europa en zijn bevolking moeten het belang van het gemeenschapsgevoel herontdekken, als tegengewicht voor individualisme. Gezinnen moeten de verscheidenheid koesteren, maar eenheid blijft even fundamenteel.

Bron: VIS / I.Media / Kerknet.be