Leestip van de dag – maandag 4 september 2017

Milieuzonden geselen onze aarde

Paus Franciscus en de oecumenische patriarch Bartholomeos I hebben een gezamenlijke boodschap gepubliceerd n.a.v. Wereldbiddag voor de Schepping (1 september)

Paus Franciscus en de oecumenische patriarch Bartholomeos I roepen gelovigen en alle mensen van goede wil op tot respect en zorg voor de schepping. In een  gemeenschappelijke boodschap veroordelen zij de aantasting van het milieu en de natuur en bestempelen de onverzadigbaarheid, hebzucht en verrijking ten koste van anderen als moderne (milieu)zonden. De gemeenschappelijke boodschap wordt gepubliceerd naar aanleiding van de Wereldbiddag voor de Schepping die vandaag, vrijdag 1 september, wereldwijd wordt gehouden. Sinds drie jaar steunt ook de katholieke Kerk dit initiatief, op vraag van paus Franciscus.

Wij nodigen alle mensen van goede wil uit te bidden
voor de schepping en om onze relatie daarmee te vernieuwen. 
(Paus Franciscus en patriarch Bartholomeos I)

Beide kerkleiders benadrukken vooral de rol van politieke en economische verantwoordelijken in de zorg voor het milieu en de armen. Wij zijn ervan overtuigd dat er geen echte en duurzame oplossing voor de ecologische crisis en de klimaatverandering bestaat als wij niet aanvaarden dat wij samen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de aarde en als wij geen voorrang geven aan solidariteit en dienstbaarheid.

Elk individu kan met moed, eenvoud en solidariteit zorg dragen ​​
voor de schepping en zich inzetten voor een duurzame
en integrale ontwikkeling.
(Paus Franciscus en patriarch Bartholomeos I)

Ecologische bekering

De paus vroeg tijdens zijn woensdagse algemen audiëntie al aan de gelovigen om te luisteren naar de stem van de armen en de aarde, die gebukt gaan onder de verstoring van het milieu. Deze Wereldscheppingsdag nodigt uit om na te danken over het geschenk van de schepping en het leven in al zijn vormen. Tegelijkertijd is het een stimulans tot bezinning over onze verantwoordelijkheid voor het milieu en een aansporing tot zorg voor onze leefomgeving. De brief van vandaag bestempelt de schepping als het mooiste geschenk en de ultieme nalatenschap van God, die echter ondanks onze roeping tot medeverantwoordelijkheid dreigt vertrapt te worden. Daarbij maken wij de fundamentele fout om de schepping niet langer als geschenk, maar als privébezit te beschouwen. De gevolgen zijn zowel tragisch als permanent.

Wereldscheppingsdag is een gelegenheid om te danken
voor het geschenk van de schepping, maar ook om na te denken
over onze verantwoordelijkheid voor het milieu
in een geglobaliseerde wereld.
(Boodschap van de Duitse Kerken)

Oecumenische samenwerking

De Wereldbiddag voor de Schepping werd in 1989 voor het eerst op initiatief van patriarch Demetrios I gehouden. Het initiatief dankt zijn elan aan zijn opvolger Bartholomeos, die ook enkele milieuconferenties organiseerde en al snel de bijnaam groene patriarch kreeg. Paus Franciscus trad op 18 juni 2015  in zijn sporen met zijn groene encycliek Laudato Si’, over de zorg voor de schepping als het gemeenschappelijke huis. Daarin roept hij onder meer op tot een doordacht klimaatbeleid, een verstandig gebruik van de bodemrijkdommen, drinkbaar water voor iedereen, een ecologische bekering en zorg voor de komende generaties.

Bron: VIS – Kerknet.be