Leestip van de dag – maandag 6 maart 2017

Opmerkelijke vastencampagne
voor Burkina Faso

In zijn vastencampagne 2017 vraagt Broederlijk Delen steun voor de ambitieuze plannen van Burkinese boeren in de strijd tegen honger.

De vastencampagne 2017 van de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen kiest partij voor de boeren in Burkina Faso, een van de armste landen in West-Afrika. In het Afrikaanse land is 90 procent van de actieve bevolking boer. Burkina Faso produceert ook 92 procent van zijn voedsel zelf. Toch leeft ruim 46 procent van de Burkinese bevolking in armoede. De voedselonzekerheid is bijzonder groot en wordt versterkt door het overheidsbeleid. Overheidssteun gaat in de eerste plaats naar de katoenteelt, bestemd voor de export. Maar er is hoop. Boeren in Burkina Faso blijven niet bij de pakken neerzitten. Ze zoeken naar manieren om ondanks de droogte toch voldoende voedsel te produceren, zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Burkina Faso staat bekend om zijn extreem warm
en droog klimaat. Toch probeert 90 % van de
actieve bevolking te leven van landbouw.

Laat het hoop regenen voor Burkina Faso

Broederlijk Delen werkt samen met lokale organisaties die de ambitieuze plannen in de strijd tegen honger en armoede van de lokale boeren mogelijk maken. Mensen bij ons worden opgeroepen om een gift te doen en er zo mee voor te zorgen dat de boeren in het Afrikaanse land hun eigen keuzes kunnen maken. Communicatieverantwoordelijke van Broederlijk Delen Karel Ceule: Boerengemeenschappen op het Burkinese platteland hebben het heel moeilijk om op te komen voor hun rechten. Vaak omdat ze zich er niet voldoende bewust van zijn. Onze partnerorganisaties ondersteunen hen bij de verdediging van hun socio-economische en civiele rechten. Bovendien bevorderen ze de sociale cohesie binnen het gezin en in de bredere gemeenschap.

Tijdens deze campagne maken we van regen het symbool
voor onze solidariteit met de boeren in Burkina Faso.

Lieve Herijgers: Voor ons is regen een vervelende zaak, maar voor de mensen in Burkina Faso betekent regen leven. Regen betekent een goede oogst en ook inkomsten en dus een betere toekomst. Vandaar de slogan en oproep van de campagne Stort regen voor Burkina Faso. De druppels regen in deze campagne staan symbool voor onze solidariteit. Wij roepen de bevolking op om 115.000 boerenfamilies in Burkina te ondersteunen door de emoji van een regenwolkje of het woord ‘regen’ te sms-en naar het nummer 4666. Zo doen ze een gift van 1 euro voor onze werking en helpen zij de plannen van de Burkinese boeren waarmaken.

Meer informatie over de Broederlijk Delencampagne Stort regen voor Burkina Faso.

Bron: Broederlijk Delen