Leestip van de dag – vrijdag 1 mei 2020

Paus Franciscus vraagt om in de meimaand tot Maria te bidden

In een brief nodigt paus Franciscus de gelovigen uit om in mei de rozenkrans te bidden en voegde er twee gebeden van zijn hand aan toe.

In een op zaterdag 25 april gedateerde brief herinnert paus Franciscus alle gelovigen eraan dat mei van oudsher Mariamaand is. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in deze tijd van beproeving. Hij voegt ook twee gebeden – een korte en een langere versie – eraan toe die hij speciaal schreef om de hulp van Maria in deze barre coronatijden af te smeken.

In zijn brief onderstreept de paus het belang van het rozenkransgebed in de meimaand als een essentiële mijlpaal in de maand van Maria. Hij verwijst naar de zo goed als wereldwijde lockdown en nodigt alle mensen van goede wil uit om thuis de paternoster te bidden, samen met geliefden of individueel.

De paus biedt voor de gelegenheid ook twee gebeden aan die aan Maria zijn opgedragen en die hij zelf heeft geschreven. Het eerste is het gebed dat op 11 maart werd verspreid in het Mariaheiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Rome. Het tweede, langere gebed roept de hulp in van de Moeder Gods tegen de achtergrond van de gigantische uitdagingen en noodsituaties waarmee de coronapandemie onze wereld confronteert. U leest het in vertaling hieronder.

Als we samen het aangezicht van Christus contempleren met een hart zoals dat van Maria, onze Moeder, zullen we ons nog meer als een spirituele familie verenigen en het zal ons beslist helpen om deze beproeving te boven te komen. Paus Franciscus

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, spoeden we ons naar U en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronaviruspandemie. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria. 

Amen.

(Vertaling: Geert De Kerpel)

Bron: Kerknet.be