Leestip van de dag – vrijdag 11 november 2016

Icoon van de vriendschap

Christus en abt Menas

old_church

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de icoon zien we Jezus en zijn vriend abt Menas. Het is een warm beeld van hoe Christus met mensen begaan is en Hij op een harmonieuze wijze met mensen meewandelt. Abt Menas heeft zich zo laten boeien door zijn vriend Jezus, dat hij zelf een broeder voor anderen is geworden.

Wat opvalt zijn de warme kleuren alsook de grote ogen van Christus en abt Menas. Hun grote ogen symboliseren de transparantie en de aandacht waarmee zij in het leven staan. Aandacht voor de noden van hun medemensen. Christus en abt Menas kijken dezelfde kant uit, zij hebben dezelfde visie. Hun monden zijn klein, het is namelijk goed te zwijgen en te luisteren, alvorens men spreekt.

Met zijn rechterhand geeft abt Menas een zegen, wie namelijk met Jezus meetrekt door het leven, wordt een zegen van God voor anderen.

Christus draagt het Woord, abt Menas een boekrol, zijn levensregel gebaseerd op de Schrift. De Schrift staat voor het totaal, abt Menas daarentegen hoeft enkel aan ‘zijn eigen rol’ invulling te geven en uit te dragen.

Zowel Christus als zijn vriend abt Menas kijken naar wat vóór hen ligt. Ze zijn samen op weg. Christus stuwt zijn vriend voorzichtig voort met zijn arm op zijn schouder, alsof Hij wil zeggen ; ‘Vriend, doe dit tot mijn gedachtenis, je kunt het. Wees niet bang, want Ik ben bij je, kijk niet achterom, met mijn liefde help Ik je door alles heen’. In navolging van Christus leven is oprecht leven met liefde als basis.

Beide figuren lijken naar je toe te komen, als je wat langer kijkt. Dit is ook ons verhaal! Laten wij als gezondene, als vriend van Jezus, zijn liefde uitstralen, hoopvol naar de toekomst kijken en zo een zegen worden voor anderen !

Bron tekst: onbekend.
Met dank aan de fb-pagina van Berty Berghmans