Leestip van de dag – vrijdag 12 april 2019

Houvast in de vreemde wereld

Mensen met dementie grijpen terug naar het verleden, ook naar het geloof waarmee ze opgroeiden. Of gaat het om meer dan een louter teruggrijpen?

Lees verder …