Leestip van de dag – vrijdag 14 dec 2018

Leven voor de eenheid

De Focolarebeweging in België bestaat zestig jaar en viert dat samen met voorzitster Maria Voce

Onlangs vierden in Brussel ruim zeshonderd deelnemers zestig jaar Focolare in België. Die beweging, in 1943 in Noord-Italië opgericht door Chiara Lubich (1920-2008), omvat christenen, maar evenzeer gelovigen van andere godsdiensten en mensen zonder geloof. De beweging telt zowel ongehuwde en aan God gewijde leden die leven in de zogenoemde Focolaregemeenschappen, als gehuwden die in hun gezin dezelfde radicale keuze voor het evangelie beleven. Rond de Focolares, Italiaans voor vuurhaarden, ontstaan kernen van mensen die zich door de spiritualiteit laten inspireren in hun dagelijkse leven.

Lees verder …