Leestip van de dag – vrijdag 14 oktober 2016

Paus roept lutheranen op tot samenwerkingFranciscus_in_2015

Katholieken en lutheranen kunnen hun onderlinge geschillen nu al overwinnen door gebed en inzet voor noodlijdenden, zegt paus Franciscus.

Paus Franciscus heeft katholieken en lutheranen, twee weken voor het begin van de herdenking voor de 500ste verjaardag van de start van de Reformatie, opgeroepen hun onderlinge meningsverschillen opzij te schuiven en zich samen  in te zetten voor armen, zieken en vluchtelingen. Wij zijn God dankbaar dat wij nu samen het pad bewandelen van conflict naar gemeenschap. Hij verwees ook naar het Tweede Vaticaanse Concilie, dat een belangrijke aanzet gaf tot de toenadering.

Franciscus, die tijdens het tweede deel van zijn uiteenzetting aan de jongeren ook de kans gaf om hem vragen te stellen, deed zijn oproep tijdens een toespraak tot een 1.000-tal Duitse lutherse en katholieke deelnemers aan een oecumenische bedevaart, die Rome op initiatief van het bisdom Dresden en de Evangelische Kerken uit Midden-Duitsland bezochten. De paus zal op 31 oktober aanwezig zijn op de herdenkingsplechtigheid van de Lutherse Wereldfederatie ter gelehenheid van 500 jaar Reformatie in de Zweedse stad Lund.

Probeer samen te bidden en de noodlijdenden te helpen.
Paus Franciscus.

De paus noemde het de taak van de theologen om de leerstellige geschillen te overwinnen en hij moedigde katholieke en lutherse gelovigen aan de kansen te benutten om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen,  om samen te bidden en om gemeenschappelijk mensen in nood te helpen. Door onze gemeenschappelijke inzet voor de meest behoeftigen kunnen wij nu al verenigd zijn.

Bron: Radio Vaticana (Duitstalig) / AP News / Kerknet.be