Leestip van de dag – vrijdag 15 maart 2019

Het ga je goed, broeder Godfried

9 citaten van Godfried Kardinaal Danneels (04.06.1933 – 14.03.2019)

  1. Het diepste lijden van deze tijd is dat mensen geen zin meer zien. De diepste therapie wordt het zin geven aan de mensen.
  2. We kunnen onze solidariteit zeer concreet maken door ons te bekommeren om de vluchtelingen en migranten die in toenemend aantal naar Europa komen, ongeacht ras of geloof.
  3. Wie niet verder kijkt dan naar wat onmiddellijk zichtbaar is, verminkt de werkelijkheid. En dat is de typische houding van de moderne tijd.
  4. Gelukkig is er diep in elke man, in elke vrouw een verborgen plaats waar iemand woont, iemand die altijd luistert en een verlossend woord aanreikt.
  5. Ik vraag me af of de schoonheid nu niet de weg bij uitstek is om God te vinden.
  6. Als er geweld gedaan wordt omwille van God, dan kan dit zeker niet om de echte God gaan, maar om een wanstaltige uitvergroting van de mens.
  7. Instellingen die niet meer door het gebed en de mystiek bezield worden, zullen heel vlug tot stof vergaan.
  8. De waarheid is dat er veel dingen gebeuren die in-goed zijn, en het behoort tot het herderschap van de bisschop dat hij die significante tekenen moet steunen en begeleiden.
  9. Het christendom is geen boek en geen waardenpakket: het is een levende relatie van de mens met de levende Christus.