Leestip van de dag – vrijdag 16 december 2016

Franciscus roept op tot cultuur van geweldloosheid

Paus Franciscus roept op om ondanks alle geweld en terreur de vrede te willen bevorderen door een cultuur van geweldloosheid en dialoog.

Paus Franciscus heeft gisteren tijdens de ontvangst van de geloofsbrieven van de nieuwe ambassadeurs van Burundi, Fiji, Mauritius, Moldavië, Zweden en Tunesië, gevraagd om te midden van alle oorlogsgeweld en zoveel andere conflicten een geweldloze levensstijl op alle niveaus na te streven, vanaf de opvoeding in het gezin en het maatschappelijke en burgerlijke engagement tot en met de politiek en de internationale relaties.

Geweldloosheid is een typisch voorbeeld van een universele waarde die niet alleen in het Evangelie haar vervulling vindt, maar die ook in alle nobele en oude spirituele tradities terug te vinden is, sprak de paus. Die geweldloosheid mag volgens hem niet verward worden met passiviteit. Ze getuigt juist van vastbeslotenheid, moed en het vermogen om conflicten op een eerlijke manier te benaderen, met oog voor het algemene welzijn en rekening houdend met alle betrokkenen en los van ideologische, economische of politieke belangen.

Franciscus herinnerde eraan dat de 20ste eeuw werd gekenmerkt door oorlogen en genocides van een daarvoor nooit eerder geziene schaal. Maar tegelijk waren er vele moedige voorbeelden van consequente geweldloosheid. Hij wees met name op het succes van de vreedzame strijd van Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Schijnvrede

De paus zei het niet begrepen te hebben op wat hij schijnvrede noemde. Dat soort pseudovrede is uitsluitend gebaseerd op de onderdrukking en overheersing van de andere en kan slechts met dreiging en met behulp van wapens in stand worden gehouden. Daar tegenover staat een strategie van geweldloosheid, respect en dialoog die zowel op maatschappelijk als politiek vlak tot betekenisvolle resultaten kan leiden.

Bron: VIS / Catholic World News / Kerknet.be