Leestip van de dag – vrijdag 16 februari 2018

‘Kies niet om iets te laten,
kies om iets te doen’

Aan het begin van de vasten roept diaken Rob Allaert op om te stoppen met uiterlijkheden en te starten met innerlijkheid.

Vasten werd in de dagen van Jezus begrepen als een discipline die iets opbracht. Een ideale manier om je persoonlijke devotie te bewijzen. Wie vast, die meent het. Je kon er veel mee goed maken. Want wie slechts een middelmatige score haalt op de schaal van de liefde kan een inhaal-manoeuvre doen door een beetje krachtpatserij, namelijk met vasten of andere uitwendige daden.

Katholieken kunnen iets gelijkaardig doen.

Bij gebrek aan liefde en deugdzaamheid laten we ons zien op zondag en hoogdag.

Maar hier heb je Jezus weer. Bij hem gaat het nooit om het oog van de mensen. Het gaat er niet om wat de mensen denken. Telkens weer doorprikt Jezus de religieuze buitenkant. Hij verzet zich de hele tijd tegen buitenkant-geloof.

De Christus die wij aanbidden in de katholieke kerk,
zal onze vroomheid nooit beantwoorden
met een zachte knuffel.

Zo van: ‘Omdat jij mij liefhebt, heb ik ook jou lief’. Neen, onze vroomheid wordt steeds beantwoord met een kans om ons geweten te onderzoeken. ‘Ben je wel oprecht? Doe je niet alsof? Denk je stiekem dat je bij de uitverkorenen hoort?’

Vandaag is dat niet anders. Word je door mensen geprezen, dan heb je je loon al ontvangen. Dan hoef je niets meer van God te verwachten.

Trouwens, wie de eer van mensen zoekt,
verwacht ook niets van God.

Wie de eer van mensen zoekt, neemt het zekere voor het onzekere; die zoekt zijn beloning hier en nu.

Wat zullen wij opgeven
in de komende 40 dagen ?

Móeten wij iets opgeven, of is het een beter idee om er iets bij te nemen? Bidden misschien? Laat ons eerlijk zijn: wie van ons begeeft zich nog geregeld naar de binnenkamer? Wie van ons sluit nog de deur? Wie gaat er nog de stilte in, om er God te zoeken? Dat, goede vrienden, is nochtans de raad van Jezus: Stop met uiterlijkheden. En start met innerlijkheid. Kies niet om in deze vastentijd iets te laten. Kies liever om iets te doen. Bid dat het goede om ons heen mag toenemen!

Stop met uiterlijkheden.
En start met echte innerlijkheid.

Want al wat van binnen beweegt; elk hart dat aan warmte wint, dát wordt door God opgemerkt.

Rob Allaert

Bron: Kerknet.be