Leestip van de dag – vrijdag 16 september 2016

Laten we ons de vreugde niet ontstelen leerlingen van Jezus te zijn !

In zijn woord tijdens de audiëntie van woensdag 14 september legt paus Franciscus uit wat het betekent in te gaan op Jezus’ uitnodiging Hem te volgen.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Tijdens dit Jubileum hebben we verschillende keren nagedacht over het feit dat Jezus zich met een unieke tederheid uitspreekt, teken van de aanwezigheid en van de goedheid van God. Vandaag staan we stil bij een ontroerende passage van het Evangelie (cf. Mt 11,28-30) waarin Jezus zegt: Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (…) kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel (vv. 28-29). De uitnodiging van de Heer is verbazingwekkend: Hij nodigt eenvoudige mensen uit Hem te volgen, mensen belast door een zwaar leven. Hij nodigt mensen uit Hem te volgen die veel noden hebben en belooft hen dat ze bij Hem rust en verlichting zullen vinden. De uitnodiging staat in de gebiedende wijs kom bij Mij, neem mijn juk op, leer van Mij. Alle leiders van de wereld zouden dit wat graag kunnen zeggen! Laten we de betekenis zoeken van deze uitdrukkingen.

Lees verder …

1-1397329593-pape-francois