Leestip van de dag – vrijdag 18 okt 2019

Hoe gedragen wij ons bij broeders die geen christenen zijn?

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 16 oktober 2019 ging paus Franciscus in op een passage uit de Handelingen van de Apostelen.

“Nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat.” (Hnd 10, 34).
De komst van de Geest over de heidenen

Geliefde broers en zussen,
de reis van het Evangelie door de wereld, die de Heilige Lucas in de Handelingen van de Apostelen verhaalt, gaat vergezeld van de hoogste creativiteit van God die zich op verbazende wijze openbaart. God wil dat zijn kinderen elke vorm van particularisme overstijgen en openstaan voor de universaliteit van de verlossing. Dat is het doel: elke vorm van particularisme overstijgen en openstaan voor de universaliteit van de verlossing, want God wil allen redden. Wie herboren zijn uit water en Geest – de gedoopten – worden geroepen uit zichzelf te treden en open te staan voor de anderen. Zij zijn geroepen om de nabijheid te beleven als een wijze van samenleven die elke verhouding tussen personen omvormt tot een ervaring van broederschap (cfr. Apost. Exh. De vreugde van het Evangelie, 87).

Lees verder …