Het IPB over een synodale weg voor heel de Kerk

Met de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van de Bisschoppensynode versterkt paus Franciscus het belang van de synodale weg, vindt het IPB.

Paus Franciscus heeft op 15 september mgr. Mario Grech (63) aangeduid als secretaris-generaal van de Bisschoppensynode in opvolging van kardinaal Lorenzo Baldisseri (79). Hij zal dus de voorbereiding van de volgende synode van de bisschoppen in Rome leiden. Die vindt plaats in oktober 2022 en heeft als thema: Kerk en synodaliteit: communio, participatie en zending. Met deze benoeming bevestigt en versterkt paus Franciscus zijn accent op de synodale weg.

Momenteel is de ‘Synode’ een synode van bisschoppen, maar er loopt een studie om het Volk van God te laten deelnemen aan deze grote beweging. De paus wil dat we dat verder uitwerken, stelde kardinaal Baldisseri in een interview met Vatican News (Bron : Zenith, 16 sept 2020).

Daar waar collegialiteit slaat op alle bisschoppen, drukt synodaliteit uit dat alle gedoopten betrokken moeten zijn als actieve deelnemers.

Er zijn geen acteurs en toeschouwers zoals in het theater, maar iedereen is protagonist. De paus onderlijnt dat het noodzakelijk is om op weg te gaan, in beweging te komen en ook om creatief te zijn.

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) heeft in het voorbije werkjaar twee bijeenkomsten besteed aan de synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk en is uiteraard blij met de aandacht die paus Franciscus heeft voor deze manier om samen Kerk te zijn. Op alle niveaus van het kerkelijke beleid bestaan raden en overlegorganen. Maar het is niet vanzelfsprekend om in deze bijeenkomsten echt synodaal samen op weg te gaan. Het veronderstelt een attitude van openheid voor de inbreng van de Geest die in elke deelnemer spreekt, een bereidheid om de eigen mening los te laten, een verlangen om samen tot besluiten te komen en daar de nodige tijd voor uit te trekken. En de samenstelling van de groep is belangrijk opdat de stem van alle betrokkenen zou gehoord worden.

Het IPB gelooft in een Kerk waarin alle gedoopten samen geroepen zijn om de tekenen van de tijd tegen het licht van het Evangelie te houden.

Vanuit een gemeenschappelijke onderscheiding kunnen de bisschoppen en andere verantwoordelijken dan hun beleid voeren en gedragen beslissingen nemen. Daarom kijkt het IPB vol verwachting uit naar de komende bisschoppensynode in Rome en hoopt dat de voorafgaande bevraging een nieuw elan van betrokkenheid van velen kan bewerken.

Auteur : Christa Damen, voorzitter van het IPB

Bron: Kerknet.be