Leestip van de dag – vrijdag 2 aug 2019

Rozenkrans als wapen bij geweldloos verzet

Geweldloos verzet tegen onrechtvaardige wetten en daarop gebaseerd overheidsoptreden heet in de taal van het evangelie: demonen uitdrijven. Demonen als angst, zelfrechtvaardiging, onverschilligheid of vermeende onschuld. Voor katholieken is de rozenkrans in deze strijd een geliefd wapen. Erik Borgman nam de rozenkrans biddend op afstand deel aan een katholiek, Amerikaans protest tegen de wijze waarop de Verenigde Staten omgaan met vluchtelingen aan hun zuidgrens.

Ik heb hem altijd in mijn zak, maar er gaan tijden voorbij dat hij er alleen uit komt als ik een andere broek aantrek. Deze dagen echter haalde ik vol overtuiging mijn rozenkrans te voorschijn. Om hem te bidden.

Lees verder …