Leestip van de dag – vrijdag 22 september 2017

Hoe Jezus zich verzet tegen een leven dat doodloopt

Een weduwe begraaft haar enige zoon. Het leven van de vrouw lijkt ten einde. Tot Tineke Renkema ziet hoe Jezus zich om haar (en de zoon) bekommert. Dan verandert alles.

Meditatie over Lucas 7: 11-17: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’

Jezus trekt met zijn leerlingen rond in Galilea. Ik zie dat heel veel enthousiaste mensen met hem meelopen. Het is een hele mensenstoet, vol van verwachting, vol van leven. Vol van ‘zie ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, zie je het niet?’. Ze zijn onderweg naar de stad Naïn.

Daar, dicht bij de stadspoort, zie ik een andere stoet. Ze bewegen zich in tegenovergestelde richting. Als ik goed kijk, zie ik dat het een rouwstoet is. Veel huilende mensen rond een baar waarop een dode jongen ligt, de enige zoon van een weduwe.

Twee groepen mensen, niet alleen zich in tegengestelde richting bewegend in en uit de stad, maar ook met volkomen tegengestelde gemoedsbewegingen. De ene stoet vol van leven, de ander bezet door de dood.

Waar is mijn plaats ?

Lees verder …

Bron: Ignis-webmagazine.nl