Leestip van de dag – vrijdag 23 september 2016

Barmhartigheid is geschenk :1-1397329593-pape-francois
vergiffenis en gave

In zijn woord bij de audiëntie op woensdag 21 september belichtte paus Franciscus het motto van het Heilig Jaar: Barmhartig zoals de hemelse Vader.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

We hebben de passage uit het Evangelie volgens Lucas beluisterd (Lc 6, 36-38) waaraan het motto van het huidige buitengewone Heilige Jaar is ontleend: Barmhartig zoals de hemelse Vader. De volledige zin luidt: Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is (v. 36). Het gaat niet over een indrukwekkende slogan, maar over de levensinzet. Om deze uitdrukking goed te verstaan kunnen we ze vergelijken met de parallelle uitdrukking bij Matteüs, waar Jezus zegt: Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is (5,48). In de zogenaamde Bergrede, die begint met de Zaligsprekingen, leert de Heer dat de volmaaktheid bestaat in de liefde, vervulling van alle geboden van de Wet. Vanuit hetzelfde perspectief zegt de heilige Lucas uitdrukkelijk dat de volmaaktheid bestaat in de barmhartige liefde: volmaakt zijn betekent barmhartig zijn. Is iemand volmaakt die niet barmhartig is? Neen! Is iemand goed die niet barmhartig is? Neen!

Lees verder …