Leestip van de dag – vrijdag 24 november 2017

Eerherstel voor Pierre Teilhard de Chardin

Het Vaticaan schaaft na 50 jaar zijn standpunt bij over de geschriften van de jezuïet, antropoloog en spirituele denker Pierre Teilhard de Chardin.

Het Vaticaan gaat zijn standpunt herzien over de geschriften van de bekende Franse jezuïet, filosoof, theoloog en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). In het begin van de jaren 1960 kwamen zijn boeken weliswaar niet op de index terecht, maar wie het boek kocht of uitleende, werd wel gewaarschuwd over de inhoud.

De Pauselijke Raad voor de Cultuur vraagt paus Franciscus nu officieel om dit monitum (kerkelijke vermaning) van het Heilig Officie uit 1962 definitief te schrappen. De motie werd onder applaus goedgekeurd door zowel de topwetenschappers als de kardinalen en bisschoppen uit Europa, Azië, Amerika en Afrika die deel uitmaken van de raad.

De leden van de Pauselijke Raad brengen hulde aan de theoloog en paleontoloog omdat hij met zijn profetische visie zowel theologen als wetenschappers heeft geïnspireerd. De herziening is niet alleen een erkenning van de oprechte poging van de vrome jezuïet om de wetenschappelijke visie van het universum met de christelijke eschatologie te verzoenen, maar betekent ook een geweldige stimulans voor alle filosofen, theologen, theologen en wetenschappers van goede wil.

Bron: America

° Meer info over Teilhard de Chardin, bezoek de Nederlandse website http://www.teilharddechardin.nl/index.php/nl/

° Artikel uit Geloof en Leven: Teilhard De Chardin, een poging tot verzoening tussen wetenschap en geloof: klik hier.