Leestip van de dag – vrijdag 25 augustus 2017

God loven met de woorden
van God zelf: de psalmen

Het oudste gebedenboek van de Kerk: voor sommigen te oud, moeilijk of onpersoonlijk. Wie zich erin verdiept ontwaart echter onvermoede schatten.

Vanouds bidt Israël de psalmen. Ze verheffen het hart tot God, maken de religieuze gevoelens wakker, hebben een gebed voor alle omstandigheden, in goede en kwade dagen.

Lees verder …