Solidariteit moet richtsnoer zijn van Europese migratiebeleid

Ieronymos, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Athene, veroordeelt het Europese migratiebeleid.

Ieronymos (Ioannis Liapis), de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Athene, haalt zwaar uit naar het huidige Europese asiel- en migratiebeleid. De gastvrijheid voor de vreemdeling is een integraal onderdeel van de christelijke en Griekse erfenis. Die Bijbelse traditie roept ons ook op tot respect voor de waardigheid van elke menselijke persoon en verantwoordelijkheid voor de menselijke persoon, die naar het beeld van God is geschapen. De aartsbisschop is erg ontgoocheld omdat de solidariteit duidelijk niet als uitgangspunt dient voor het Europese migratiebeleid. Hij wijst ook op de verantwoordelijkheid van Europa voor de overvolle vluchtelingenkampen op Lesbos. Daardoor wordt aan een hele groep mensen de toegang tot fundamentele goederen en diensten ontzegd. De brand in het kamp Moria was een tragedie die voorspelbaar was, zegt Ieronymos.

De orthodoxe aartsbisschop onderstreept dat de kerk in de gegeven omstandigheden niet machteloos kan toekijken. Daarbij gaat de aandacht prioritair uit naar niet-begeleide minderjarigen. Duizenden parochies in het hele land bieden rechtstreekse hulp aan vluchtelingen. Op vijf plaatsen worden niet-begeleide minderjarigen opgevangen. Op vier andere plaatsen wordt een dergelijke opvang voorbereid. Deze centra fungeren niet als tijdelijke huisvesting, maar als veilige ruimtes om kinderen en jongeren onderwijs en ondersteuning te bieden, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Ieronymus bevestigt dat zijn kerk zich niet alleen zal blijven inzetten voor de opvang en begeleiding van minderjarige en volwassen vluchtelingen, maar ook zal blijven bijdragen tot bewustmaking bij de bevolking rond de vluchtelingenproblematiek. Hij brengt hulde aan de Griekse bevolking, voor haar buitengewone gastvrijheid en bereidheid om vluchtelingen te steunen. Het ideaal bestaat erin de levensomstandigheden in de landen van herkomst zo te verbeteren dat mensen niet langer op de vlucht worden gejaagd. Maar vervolging, conflicten en oorlog behoren tot de duistere realiteit van de wereld van vandaag. Wij moeten onze verplichting aanvaarden om onze lijdende broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen. 

De aartsbisschop van Athene roept de EU en Griekenland tot slot op om de krachten te bundelen en samen te werken om gerichte programma’s en acties te plannen en uit te voeren.  

Bron: WCC / Kerknet.be

Ieronymos