Leestip van de dag – vrijdag 27 januari 2017

‘Samen het evangelie van verzoening verkondigen’

Paus Franciscus bestempelt de gezamenlijke herdenking van het begin van de Reformatie als een belangrijke vrucht van de oecumenische beweging.

Paus Franciscus noemde de gezamenlijke katholiek-lutherse herdenking van het begin van de Reformatie woensdagavond een van de belangrijkste verwezenlijking van de oecumenische beweging. Dit werd mogelijk dankzij de genade van God, het gebed om eenheid, de oecumenische dialoog en de wederzijdse kennismaking in de afgelopen 50 jaar, vertelde hij tijdens de vesperdienst op de feestdag van de bekering van Sint-Paulus, in de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren in Rome.

De vespers, die muzikaal werden opgeluisterd door het koor van de Sixtijnse kapel en het anglicaanse kathedraalkoor van de abdij van Westminster, besloten de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, die in het teken stond van de herdenking van het begin van de Reformatie 500 jaar geleden.

Leren van de andere christelijke Kerken

Paus Franciscus stelde, in aanwezigheid van delegaties van de andere christelijke Kerken, dat de christenen vandaag na eeuwen verdeeldheid worden uitgedaagd om het evangelie van de verzoening te verkondigen. Daarbij moeten wij minder denken aan ons imago en meer vertrouwen hebben in de Heilige Geest.

Franciscus verwees met name naar Sint-Paulus. Die rekende tot aan zijn bekering op eigen kracht. Maar daarna vertrouwde hij zich toe aan de vrije en onverdiende liefde van God en kwam hij tot het besef dat het niet om onze liefde voor Christus, maar de liefde van Christus voor ons gaat. God schenkt ons in Christus verzoening.

Vrucht van de goddelijke genade

De paus beklemtoonde nog dat de overwinning van de verdeeldheid onder de christelijke Kerken niet zozeer resultaat is van menselijke inspanningen, maar wel van de goddelijke genade. De oecumenische vooruitgang is het gevolg van het handelen van God. Echte verzoening wordt mogelijk door de gaven van de ander te herkennen en te begrijpen en de bereidheid om nederig en attent van elkaar te leren.

° Bron: Sir / Radio Vaticana / Kerknet.be