Leestip van de dag – vrijdag 28 juni 2019

Kerk van Jeruzalem is maatstaf van elke christelijke gemeenschap

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 26 juni 2019 belichtte paus Franciscus de vier kenmerken van een goed christen.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

De vrucht van Pinksteren, de krachtige uitstorting van de Geest van God op de eerste christelijke gemeenschap, bestond erin dat heel veel mensen zich geraakt voelden in hun hart door de Blijde Boodschap – het kerygma – van de verlossing in Christus. Ze sloten zich in alle vrijheid bij Hem aan door zich te bekeren, het doopsel in zijn naam te ontvangen en door op hun beurt de gave van de Heilige Geest te ontvangen. Ongeveer drieduizend mensen werden lid van die broederschap die de woonomgeving is van de gelovigen en het kerkelijke gist dat de evangelisatie stuwt. De warmte van het geloof van die broeders en zusters in Christus maakt van hun leven de scène van Gods werk dat duidelijk wordt door wonderen en tekenen van de apostelen. Het buitengewone wordt gewoon en het dagelijkse wordt ruimte voor de verschijning van de levende Christus.

Lees verder …