Leestip van de dag – vrijdag 28 oktober 2016

Wereldwijd gebed voor Syrië

Op maandag 31 oktober wordt met Caritas International en de Lutherse Wereldfederatie wereldwijd gebeden voor vrede in Syrië en het Midden-Oosten.

Op maandag 31 oktober wordt wereldwijd een gebedsactie voor vrede in het Midden-Oosten, en vooral voor de bevolking in Syrië georganiseerd. De gebedsactie is een gemeenschappelijk initiatief van Caritas International en de Lutherse Wereldfederatie. Aanleiding is de oecumenische herdenking van de 500ste verjaardag van Reformatie met paus Franciscus in het Zweedse Lund.

Bisschoppen uit Ierland en de Balkan hebben al hun uitdrukkelijke steun gegeven aan het initiatief en hun gelovigen opgeroepen om zich die dag bij het gebed aan te sluiten. Tijdens de diensten op de vooravond van Allerheiligen kan ook een gebed voor de Syrische bevolking en alle slachtoffers van geweld in het Midden-Oosten worden ingelast. Ook parochies en scholen zijn uitgenodigd om aandacht en steun te geven aan het initiatief.

Caritas International: Mannen, vrouwen en onschuldige kinderen betalen een heel hoge prijs voor het aanhoudende conflict in Syrië, vooral in Aleppo. Samen met paus Franciscus dringen wij bij regeringen aan om een politieke oplossing voor de oorlog in Syrië te vinden.
En het bisdom van Riga in Letland schrijft in zijn gebedsoproep: Wij kunnen niet fysiek bij deze mensen aanwezig zijn, maar als christenen kunnen we met onze gebeden wel proberen om politieke beslissingen te beïnvloeden opdat deze burgers nog meer lijden zou bespaard blijven.

Bron: SIR / Kerknet.be

caritassyrie

Kinderen zijn het grootste slachtoffer van het geweld in Aleppo © Caritas Syrië