Leestip van de dag – vrijdag 29 maart 2019

In het Onzevader bidden wij niet om mijn, maar om ons brood

In zijn catechese over het Onzevader tijdens de algemene audiëntie van woensdag 27 maart 2019 besprak paus Franciscus de bede om het dagelijks brood.

Geliefde broers en zussen goedendag !

Vandaag beginnen we met de ontleding van het tweede deel van het ‘Onzevader’ waarin wij bij God komen met al onze behoeften. Dit tweede deel begint met een woord geurend naar het alledaagse: het brood.

Het gebed van Jezus begint met een dringende vraag die veel gelijkt op de smeekbede van een bedelaar:’ Geef ons het dagelijks brood’. Dit gebed ontspringt aan een klaarblijkelijkheid die we vaak vergeten, namelijk dat we geen zelfredzame schepselen zijn en dat we ons elke dag moeten voeden.

Lees verder …