Leestip van de dag – vrijdag 30 aug 2019

Laten we niet bang zijn voor wie ons verbiedt te getuigen!

In zijn catechese over de Handelingen van de Apostelen tijdens de algemene audiëntie van woe 28 augustus 2019 belicht de paus de figuur van Petrus.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

De christelijke gemeenschap, beschreven in het boek Handelingen van de Apostelen, leeft van een grote rijkdom die de Heer haar schenkt – de Heer is mild! Zij ervaart een getalsmatige groei en een grote bewogenheid ondanks de aanvallen van buitenaf. Om ons deze levenskracht duidelijk te maken, verwijst Lucas, in het boek van de handelingen van de apostelen, ook naar betekenisvolle plaatsen, bijvoorbeeld de Zuilengang van Salomo (cf. Hnd 5,12), ontmoetingsplaats van de gelovigen. De zuilengang (stoa) was een open gaanderij die beschutting bood, maar ook fungeerde als ontmoetingsplaats, zoals Lucas getuigt. Lucas legt grote nadruk op de tekenen en wonderen die het woord van de apostelen vergezellen en op de bijzondere zorg voor zieken waaraan zij zich wijden.

Lees verder …