Leestip van de dag – vrijdag 5 okt 2018

“Maar wanneer u door de Geest geleid wordt,
bent u niet onderworpen aan de wet.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand oktober.

“Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.”
Galaten 5,18.

De apostel Paulus schrijft een brief aan de christenen van Galatië, een gebied in het centrum van het huidige Turkije. Hij had daar eerder zelf het Evangelie gebracht. In de gemeenschap daar vonden sommige christenen dat alle voorschriften van de wet van Mozes onderhouden moesten worden. Volgens Paulus gaat het er niet om de wet te onderhouden, maar alles terug te brengen tot de basis daarvan, wat veel verder gaat, en zich te laten leiden door de Heilige Geest. Hij schrijft dan ook: “De hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’” (Gal. 5,14). In de liefde voor God en voor de medemens vinden we de vrijheid van de kinderen Gods. Naar het voorbeeld van Jezus zijn wij geroepen om ieder ander lief te hebben als onszelf, ook degenen die ons onsympathiek zijn en zelfs degenen die we als vijand ervaren.

“Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.”

De liefde die van God komt brengt ons ertoe verantwoordelijkheid te dragen in ons gezin, op ons werk en overal waar we zijn. We zijn geroepen om relaties op te bouwen van vrede en rechtvaardigheid en volgens de bestaande wetten.
De wet van de liefde is het meest solide fundament van onze samenleving. Daarover vertelt Maria uit Parijs: “Ik geef les in een kansarme, multiculturele wijk. Belangrijk is om in ieder kind te blijven geloven, en de leerlingen te waarderen en te belonen. Soms lijkt het me dat het niet lukt om iets te veranderen. Maar het gebeurt ook dat ik kan zien dat mijn aandacht voor de kinderen vrucht draagt. Een van mijn leerlingen gedroeg zich tijdens de les niet erg opbouwend. Kalm en duidelijk heb ik haar uitgelegd dat ieder zijn deel moet doen om in harmonie met elkaar te leven. De dag daarna schreef ze me: ‘Sorry voor mijn gedrag. Het zal niet meer gebeuren. Ik weet dat u van ons concrete daden verwacht en geen woorden, en ik wil me daarvoor inzetten. U bent iemand die aan ons leerlingen de juiste waarden doorgeeft en de wil om te slagen.’”[1]

“Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.”

De liefde beleven is niet enkel een kwestie van eigen inspanning. Het is de Geest van God die ons er de kracht toe geeft. Chiara Lubich schreef: “Het is de liefde die ons beweegt, die ons ingeeft hoe te reageren op bepaalde situaties. Het is de liefde die ons helpt te onderscheiden of het goed is wat ik doe of niet. Het is de liefde die ons beweegt om het goede voor de ander te zoeken. We worden niet geleid door iets van buiten, maar door het werk van de Geest in ons. Ons hart, ons verstand en al onze capaciteiten kunnen zich ontplooien met de Geest. Hij is het die al onze vermogens één maakt, zodat ze volledig ter beschikking staan van het plan dat God met ons en met de wereld heeft. We zijn vrij geworden om lief te hebben.”[2]

Letizia Magri

[1] Getuigenis van Maria A. (Parijs), Castel Gandolfo 3 maart 2018; zie: www.focolare.org.
[2] Chiara Lubich, Quella voce ‘dentro’, in Città Nuova 50 (2006/10), blz. 9.

Bron: Focolare Nederland