Leestip van de dag – vrijdag 6 oktober 2017

Broeders van Taizé brengen
jongeren samen in Egypte

Een tweehonderdtal jonge christenen heeft elkaar ontmoet en moed ingesproken in de tuinen van Anaphora.

Broeders van de oecumenische gemeenschap van Taizé hebben van 26 september tot 1 oktober meer dan tweehonderd jonge christenen samengebracht in de buurt van Caïro. De bijeenkomst vond plaats op een moment waarop in het land verschillende kerken moeten sluiten omdat de politie er de veiligheid niet langer kan of wil garanderen. De samenkomst vond plaats in de tuinen van Anaphora, een bezinningsoord van de Koptisch-orthodoxe Kerk op 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad.

Deze jongeren zijn door hun christelijke identiteit
over alle grenzen van het Midden-Oosten heen
met elkaar verbonden.
(Gemeenschap van Taizé)

Vooral de Europese jongeren waren tijdens deze eerste ontmoeting van Taizé in de Arabische wereld sterk vertegenwoordigd. Maar er waren ook tientallen jongeren uit Egypte, Libanon, Irak en zelfs enkele uit Ethiopië. Ze waren afkomstig uit in totaal 22 landen. Broeder Alois, de prior van Taizé, was vergezeld van drie medebroeders. Deze ontmoeting gaf ons de kans om onze solidariteit uit te drukken met christenen in een overwegend islamitisch land. Wij kregen ook de kans om de koptische Kerk te leren kennen, zegt broeder Alois. Volgens hem was het in deze context ook vanzelfsprekend dat sterk de nadruk werd gelegd op de eenheid en de verbondenheid van de christenen. Voor de gelegenheid werden zelfs enkele liederen van Taizé in het Arabisch en het Koptisch vertaald. Voor de jongeren zelf was deze samenkomst vooral een aanmoediging om ondanks alle moeilijkheden deze beproefde regio toch niet te verlaten.

Bron: La Croix / Kerknet.be