Leestip van de dag – vrijdag 9 nov 2018

‘En vergeef ons onze schulden’

Het sacrament van de verzoening verdween de voorbije decennia bij ons op de achtergrond.
Wat is de betekenis ervan, ook voor vandaag en morgen ?

Zowat iedere Vlaming van een respectabele leeftijd maakte een tijd mee waarin te biecht gaan heel gewoon was. Vandaag lijkt het sacrament van de verzoening haast een versteend overblijfsel uit een ver verleden. Terwijl parochies experimenteren met andere vormen van verzoening, leeft het klassieke sacrament in welbepaalde contexten toch voort.

Lees verder …