Leestip van de dag – woensdag 1 juni 2016

‘Bewaar onder elkaar de vrede’ Public domain image, royalty free stock photo from www.public-domain-image.com

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand juni.

“Bewaar onder elkaar de vrede.” (Mc. 9, 50)

Deze uitnodiging van Jezus komt op een moment dat er op vele plaatsen in de wereld conflicten zijn. Maar wat de hoop in ons levend houdt, is te weten dat Jezus zelf de vrede is en dat Hij beloofd heeft ons die te geven.

In het evangelie van Marcus lezen we de uitspraak van Jezus om de vrede te bewaren aan het eind van een reeks vermaningen aan de apostelen. Hij legt hun uit hoe zijn gemeenschap zou moeten leven.

De conclusie is duidelijk: alles moet leiden tot vrede. Daarin ligt alle goeds besloten. Het gaat om het ervaren van vrede in ons dagelijks leven: in ons gezin, op ons werk, met mensen van een andere politieke overtuiging. Een vrede die niet in het geding is wanneer mensen andere meningen hebben. Een vrede die een relatie van wederzijdse liefde veronderstelt. Want de ander is belangrijker dan de verschillen die er tussen ons kunnen zijn. “Overal waar eenheid is en liefde – stelt Chiara Lubich – is ook vrede. Want waar de wederzijdse liefde is, is er een bepaalde aanwezigheid van Jezus onder mensen. En Hij is de vrede bij uitstek.”

Haar ideaal van eenheid was ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en bleek een tegengif tegen haat en verscheurdheid. Vanaf die tijd heeft zij bij ieder conflict steeds weer opnieuw gewezen op de logica van de liefde. Toen in 1990 de oorlog in Irak uitbrak, was ze verbaasd over woorden uit het verleden die plotseling weer opdoken, zoals ‘de vijand’, ‘het begin van de vijandelijkheden’, ‘oorlogsverslagen’, ‘nederlaag’. Woorden die zo overduidelijk in strijd zijn met de kern van het christendom: het grote ‘gebod’ van Jezus, de wederzijdse liefde. In plaats van elkaar lief te hebben, zien we een mensheid die opnieuw terechtgekomen is in een poel van haat en geweld, minachting, martelingen en moorden. Hoe kunnen we ons daarvan bevrijden? vroeg ze zich af. Door overal waar dat mogelijk is relaties op te bouwen en sterker te maken: die tussen christenen, moslims en joden, die tussen personen en volken, door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en lief te hebben “tot aan de bereidheid toe voor elkaar het leven te geven”.

Om de ander beter te begrijpen zullen we ons eigen gelijk soms opzij moeten zetten. Als ook de ander dat doet en we, ondanks verschillen en onbegrip, voor elkaar open blijven staan zal de vrede in onze onderlinge verhoudingen nieuw begrip creëren. Het evangelie vraagt uitdrukkelijk van ons om onder elkaar de vrede te bewaren. Dat vereist een serieuze inzet. En het is een van de belangrijkste aspecten van de liefde en van de barmhartigheid voor elkaar.

Fabio Ciardi

Bron: Focolare.org