Leestip van de dag – woensdag 13 september 2017

Alleen ter wille van God

We luisteren naar Johannes van het Kruis

‘De juiste instelling voor de eenwording met God is niet, dat de ziel iets moet begrijpen, voelen, proeven, of zich verbeelden aangaande de Goddelijke Aard, maar in de zuiverheid en liefde moet volharden, die volmaakte berusting is, en het volkomen los zijn van alle dingen, alleen ter wille van God.’

We leven in een wereld waar alles moet ervaren worden, gevoeld, of begrepen. Ook religie ontsnapt daar niet aan….
Niets van, zegt Johannes hier. Eenwording met God heeft met dit alles niets van doen. Het gaat over liefhebben, volhardend, en daarin berusten, los van de dingen, maar ter wille van God alleen.
Gevoelens, ervaring, sfeer, … allemaal fijn, maar in wezen absoluut niet belangrijk. Het gaat om de liefde, los van elke uiterlijkheid; de liefde omwille van God.