Leestip van de dag – woensdag 14 aug 2019

Moslims nemen verdediging van Filipijnse kerken op zich

Moslimvrijwilligers nemen de verdediging van Filipijnse kerken op zich.

Traditioneel is de periode van het einde van de ramadan en het Offerfeest ook de tijd van stoere taal en zelfs van regelrechte bedreigingen tegen christenen en andere geloofsgemeenschapen. Op de Filipijnen nam dit afgelopen weekend de vorm aan van dreiging met geweld en aanslagen tegen kerken in het noorden van het land. Alleen maakte het dreigement slechts weinig indruk zowel op de christenen, die in het weekend massaal naar de kerk trokken, als op vele moslims die zich duidelijk van het geweld distantiëren.

Aan het katholieke heiligdom van Manaoag werden alvast extra veiligheidsmensen ingezet om de bedevaartplaats te beschermen. Een groep moslims steunde hun christelijke buren en trok naar de basiliek met borden die het terrorisme veroordelen. Guialoson Kadir Macmod, een van de leiders van de plaatselijke moslimgemeenschap, stelde dat de moslims de viering van hun Offerfeest (Id al-adha, ook wel Schapenfeest genoemd) even opzij schoven omdat zij het belangrijker vonden om hun solidariteit met de christenen uit te drukken. Het stemt ons triest als islam met terrorisme wordt geïdentificeerd. Terreur staat haaks op de waarden die eigen zijn aan de islam.

Een katholieke bisschop bedankte de moslims. Hij zei te hopen dat de viering van het Offerfeest alle mensen van goede wil ervan bewust zou maken dat het leven bedoeld is om zich ten dienste te stellen van anderen. Dat brengt opoffering met zich mee.

Bron: Ucanews / Kerknet.be